ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

  ΚΔΤΤΠΠΣ
  1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31

  ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Η διαδικασία υποβολής προτάσεων για την περίοδο 2017-2018 ολοκληρώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2016. Σχετικά με την μεθεπόμενη περίοδο (2018-2019) θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για την προθεσμία υποβολής.

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

  Η υποβολή προτάσεων μπορεί να γίνεται:

  1. Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dramadept@n-t.gr
  Το θέμα του μηνύματος θα πρέπει να
  περιλαμβάνει τη φράση «Καλλιτεχνική πρόταση προς το Εθνικό Θέατρο» και τον τίτλο της πρότασης ή "Κατάθεση θεατρικού έργου προς το Εθνικό Θέατρο".

  2. Με κούριερ ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
  Εθνικό Θέατρο, Φειδίου 5
  Υπ’ όψιν Τμήματος Δραματολογίου

  Απαιτούμενο περιεχόμενο
  Οι προτάσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

  • Στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης και διεύθυνσης e-mail) του
  ατόμου / οργανισμού που καταθέτει την πρόταση

  • Τίτλος και σύντομη περιγραφή της πρότασης και του περιεχομένου της.

  • Το κείμενο του έργου (εφ’ όσον πρόκειται για καινούριο θεατρικό έργο ή νέα μετάφραση), σε ένα αντίγραφο (εάν αποσταλεί ταχυδρομικά). Σε περίπτωση που η πρόταση συνδέεται με άλλου είδους πρωτογενές υλικό (μυθιστόρημα, ποίηση), πρέπει να συνυποβάλλεται το σχετικό υλικό, και, εφ’ όσον υπάρχει, η διασκευή του.

  • Το βιογραφικό του προτείνοντος και τα βιογραφικά συντελεστών (εφ’ όσον η πρόταση συνδέεται με συγκεκριμένους συνεργάτες)

  Σημειώσεις

  • Κείμενα, CD, DVD και άλλο υλικό που υποβάλλονται δεν επιστρέφονται

  • Το Εθνικό Θέατρο δεσμεύεται ότι δεν θα διανείμει ή κοινοποιήσει το υλικό της πρότασης προς οιονδήποτε τρίτο

  • Το Εθνικό Θέατρο θα ενημερώσει για την αποδοχή ή απόρριψη της πρότασης μέσω email  ή επιστολής.

  • Ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προτάσεων θα γίνονται
  αποδεκτές μέσω e-mail, στην διεύθυνση dramadept@n-t.gr, ή στα τηλέφωνα του τμήματος δραματολογίου: 210 3820525, 210 5288174