ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων για την περίοδο 2017-2018 ολοκληρώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2016. Σχετικά με την μεθεπόμενη περίοδο (2018-2019) θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για την προθεσμία υποβολής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Η υποβολή προτάσεων μπορεί να γίνεται:

1. Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dramadept@n-t.gr
Το θέμα του μηνύματος θα πρέπει να
περιλαμβάνει τη φράση «Καλλιτεχνική πρόταση προς το Εθνικό Θέατρο» και τον τίτλο της πρότασης ή "Κατάθεση θεατρικού έργου προς το Εθνικό Θέατρο".

2. Με κούριερ ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Εθνικό Θέατρο, Φειδίου 5
Υπ’ όψιν Τμήματος Δραματολογίου

Απαιτούμενο περιεχόμενο
Οι προτάσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

• Στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης και διεύθυνσης e-mail) του
ατόμου / οργανισμού που καταθέτει την πρόταση

• Τίτλος και σύντομη περιγραφή της πρότασης και του περιεχομένου της.

• Το κείμενο του έργου (εφ’ όσον πρόκειται για καινούριο θεατρικό έργο ή νέα μετάφραση), σε ένα αντίγραφο (εάν αποσταλεί ταχυδρομικά). Σε περίπτωση που η πρόταση συνδέεται με άλλου είδους πρωτογενές υλικό (μυθιστόρημα, ποίηση), πρέπει να συνυποβάλλεται το σχετικό υλικό, και, εφ’ όσον υπάρχει, η διασκευή του.

• Το βιογραφικό του προτείνοντος και τα βιογραφικά συντελεστών (εφ’ όσον η πρόταση συνδέεται με συγκεκριμένους συνεργάτες)

Σημειώσεις

• Κείμενα, CD, DVD και άλλο υλικό που υποβάλλονται δεν επιστρέφονται

• Το Εθνικό Θέατρο δεσμεύεται ότι δεν θα διανείμει ή κοινοποιήσει το υλικό της πρότασης προς οιονδήποτε τρίτο

• Το Εθνικό Θέατρο θα ενημερώσει για την αποδοχή ή απόρριψη της πρότασης μέσω email  ή επιστολής.

• Ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προτάσεων θα γίνονται
αποδεκτές μέσω e-mail, στην διεύθυνση dramadept@n-t.gr, ή στα τηλέφωνα του τμήματος δραματολογίου: 210 3820525, 210 5288174

http://www.n-t.gr/el/409/