Αρχείο του Εθνικού Θεάτρου

Επισκεφθείτε το Ψηφιοποιημένο Αρχείο του Εθνικού Θεάτρου πατώντας

Υπεύθυνος του έργου για το Εθνικό Θέατρο
Σάββας Κυριακίδης, Θεατρολόγος, Υπεύθυνος Δραματολογίου του Ε.Θ. 

Ανάδοχοι έργων
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου – ΕΚ Αθηνά & LibrisTech Α.Ε. (πρόσκληση 65)
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου – ΕΚ Αθηνά (πρόσκληση 172)
Υπεύθυνοι έργων
Δρ Αγγελική Φωτοπούλου, Ερευνήτρια Β’ Βαθμίδας του ΙΕΛ  (πρόσκληση 65)
Δρ Βασίλης Κατσούρος, Ερευνητής Β’ Βαθμίδας του ΙΕΛ (πρόσκληση 172)

Υπεύθυνος λογισμικού τεκμηρίωσης
Δρ Νίκος Χατζηγεωργίου, Ερευνητής Β' Βαθμίδας του ΙΕΛ, Υπεύθυνος Παραρτήματος ΙΕΛ Θράκης

Επιστημονική υπεύθυνη θεατρολογικής τεκμηρίωσης
Δρ Ελένη Δ. Γουλή, θεατρολόγος, διδάσκουσα στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Επιστημονικός υπεύθυνος τεκμηρίωσης αρχείου μουσικής παρτιτούρας
Νικόλαος Μάμαλης, μουσικολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών

Συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή θεατρολογικής τεκμηρίωσης
Βάλτερ Πούχνερ, Καθηγητής Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών
Χρυσόθεμις Σταματοπούλου-Βασιλάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών
Γιώργος Π. Πεφάνης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών   

Θεατρολογική Τεκμηρίωση
Ευδοκία Δεληπέτρου
Θανάσης Κότσης
Γεωργία Παλαντά
Αργύρης Παλούκας
Αλεξία Ι. Παπακώστα
Κωνσταντίνα Σταματογιαννάκη

Επιμέλεια θεατρολογικής τεκμηρίωσης
Ευδοκία Δεληπέτρου
Γεωργία Παλαντά
Αλεξία Ι. Παπακώστα 

Τεκμηρίωση αρχείου μουσικής παρτιτούρας
Αντωνία Καλαϊτζή
Γεώργιος Πετράς
 
Επιμέλεια τεκμηρίωσης αρχείου μουσικής παρτιτούρας
Γεωργία Παλαντά

Ψηφιοποίηση προγραμμάτων-φωτογραφιών-δημοσιευμάτων
Κωνσταντίνος Τσάλλος
Ευάγγελος Βλαχιανός
Ειρήνη Μπετείνη
Βασίλης Πελεκάνος 

Ψηφιοποίηση αρχείου μουσικής παρτιτούρας
Κωνσταντίνος Τσάλλος
Βασίλης Πελεκάνος 

Ψηφιοποίηση ήχου (StudioERA)
Θανάσης Ταμπάκης
Κώστας Κολοκάθης 

Ψηφιοποίηση βίντεο (StudioERA)
Παναγιώτης Πατσιαούρας 

Υλοποίηση ιστότοπου
Σάκης Δούπας
Νίκος Σιδηρόπουλος 

Γραφιστική επιμέλεια του ιστότοπου
Οδυσσέας Τσόλκας 

Επισκεφθείτε το Ψηφιοποιημένο Αρχείο του Εθνικού Θεάτρου πατώντας

http://www.n-t.gr/el/archive/