Επικοινωνία

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Αγίου Κωνσταντίνου 22-24
104.37
Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: 210 5288100

Τηλέφωνα ταμείων

ΚΤΙΡΙΟ ΤΣΙΛΛΕΡ
Κεντρική Σκηνή - Σκηνή "Νίκος Κούρκουλος":
210 5288170-1

ΘΕΑΤΡΟ ΡΕΞ
Σκηνές:
 "Μαρίκα Κοτοπούλη"
  Πειραματική Σκηνή (-1)
στην αίθουσα "Κατίνα Παξινού"
  Νέο Rex (ισόγειο)

 210 3301881, 210 3305074

Πληροφορίες για τις παραστάσεις: 210 5288173


Γραφείο Καλλιτεχνικού Διευθυντή
Τηλ. 210 5288161, 210 5288166
Fax: 210 5225037
Email: secretariat@n-t.gr

Γραφείο Αναπληρωτή Καλλιτεχνικού Διευθυντή
Τηλ. 210 5288119
Email: add@n-t.gr

Τμήμα Δραματολογίου
Τηλ. 210 5288174, 210 3820525
Email: dramadept@n-t.gr

Τμήμα Προβολής και Επικοινωνίας
Τηλ. 210 5288164, 210 5288111
Email: promodept@n-t.gr

Διεθνείς Σχέσεις
Τηλ. 210 5288253, 254
Email: interdept@n-t.gr

Δραματική Σχολή
Τηλ. 210 52 25 634
Fax: 210 52 48 665
Email: dramaschool@n-t.grhttp://www.n-t.gr/el/contactus/