ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

  ΚΔΤΤΠΠΣ
  1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31

  29/09/2014


  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το κυλικείο του Θεάτρου ΧΩΡΑ

  To Εθνικό Θέατρο απευθύνει πρόσκληση για την ανάληψη του κυλικείου του Θεάτρου Χώρα.

  Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει αξιολόγησης, η οποία θα περιλαμβάνει δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο θα αξιολογηθούν τα ποιοτικά στοιχεία και στο δεύτερο στάδιο η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά (πλειοδοτική).

  Πιο συγκεκριμένα,  στο πρώτο στάδιο, θα αξιολογηθεί το προφίλ της εταιρείας (παρακαλούμε για την κατάθεση του σχετικού φακέλου μέχρι την 10η Οκτωβρίου 2014) και θα πραγματοποιηθεί ποιοτικός έλεγχος με δείγματα των προϊόντων που θα διατίθενται από το κυλικείο. Στο δεύτερο στάδιο, θα κατατεθεί -σε σφραγισμένο φάκελο- η οικονομική προσφορά του μισθώματος και του τιμοκαταλόγου των προϊόντων.

  Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 5288245, κα Στέλλα Μούγιου