ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

  ΚΔΤΤΠΠΣ
  1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31

  22/12/2015


  Απόφαση Υλοποίησης έργου και διενεργείας Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «Μαγνητοσκοπήσεις θεατρικών παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου έτους 2016»

                 ΑΔΑ:ΩΚ66469ΗΓΥ-0ΗΡ
  Αναρτητέα στο διαδίκτυο
                                             Αθήνα, 22-12-2015
                                                     Α.Π: 3197/340-135
  Απόφαση
  Υλοποίησης έργου και διενεργείας
  Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού


  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Θεάτρου, δυνάμει και σε εκτέλεση  της Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Θεάτρου  που ελήφθη με την από 9/12/2015 Απόφαση του Δ.Σ. κατά τη 32η Συνεδρίαση εγκρίνει την υλοποίηση του έργου «Μαγνητοσκοπήσεις θεατρικών παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου έτους 2016» προϋπολογισμού 44.000 ΕΥΡΩ, πλέον Φ.Π.Α..

  Η ανάδειξη του αναδόχου του ανωτέρω έργου θα γίνει με τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.


  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

  Μπορείτε να "κατεβάσετε" αναλυτικά την προκήρυξη από το πάνω δεξιά μέρος της οθόνης σας.