ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

  ΚΔΤΤΠΠΣ
  1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31

  14/11/2016


  Κατάθεση θεατρικών έργων - προτάσεων προς την Πειραματική Σκηνή -1

  Η Πειραματική Σκηνή -1 του Εθνικού Θεάτρου δέχεται προτάσεις για το ρεπερτόριο της περιόδου 2017-2018, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2017.


  Η υποβολή προτάσεων μπορεί να γίνεται:

  1. Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση peiramatikiskini@n-t.gr
  Το θέμα του μηνύματος θα πρέπει να περιλαμβάνει τη φράση «Καλλιτεχνική πρόταση προς την Πειραματική Σκηνή -1 του Εθνικού Θεάτρου» και τον τίτλο της πρότασης.

  2. Με κούριερ ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
  Εθνικό Θέατρο, Φειδίου 5
  Υπ’ όψιν Πειραματικής Σκηνής -1

  Απαιτούμενο περιεχόμενο:
  Οι προτάσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

  • Στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης και διεύθυνσης e-mail) του
  ατόμου / οργανισμού που καταθέτει την πρόταση.

  • Τίτλος και σύντομη περιγραφή της πρότασης και του περιεχομένου της.

  • Το κείμενο του έργου (εφ’ όσον πρόκειται για καινούριο θεατρικό έργο ή νέα μετάφραση), σε ένα αντίγραφο (εάν αποσταλεί ταχυδρομικά). Σε περίπτωση που η πρόταση συνδέεται με άλλου είδους πρωτογενές υλικό (μυθιστόρημα, ποίηση), πρέπει να συνυποβάλλεται το σχετικό υλικό, και, εφ’ όσον υπάρχει, η διασκευή του.

  • Το βιογραφικό του προτείνοντος και τα βιογραφικά συντελεστών (εφ’ όσον η πρόταση συνδέεται με συγκεκριμένους συνεργάτες)

  Σημειώσεις

  • Κείμενα, CD, DVD και άλλο υλικό που υποβάλλονται δεν επιστρέφονται

  • Το Εθνικό Θέατρο δεσμεύεται ότι δεν θα διανείμει ή κοινοποιήσει το υλικό της πρότασης προς οποιονδήποτε τρίτο.

  • Το Εθνικό Θέατρο θα ενημερώσει για την αποδοχή ή απόρριψη της πρότασης μέσω email.