ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

  ΚΔΤΤΠΠΣ
  1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31

  14/03/2014


  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
  Αγίου Κωνσταντίνου 22-24
  10437, Αθήνα

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ 
  Περίληψη πρόσκλησης συμμετοχής

  Το Εθνικό Θέατρο, προκηρύσσει διαγωνισμό για το λογότυπο αυτού.
  Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε εταιρίες και φυσικά πρόσωπα (ή ομάδες) και απευθύνεται σε γραφίστες, σχεδιαστές, και άλλες συναφείς ειδικότητες. 
  Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημόσια γνωστοποίηση.
  Πληροφορίες  και  αντίγραφο  της  αναλυτικής  πρόσκλησης  συμμετοχής μπορείτε να πάρετε κάνοντας download το έγγραφο δεξιά ή από τα γραφεία του Εθνικού Θεάτρου (Τμήμα Εκδόσεων), Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, 10437, Αθήνα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ: 2105288165).